Maatwerk in gezondheid en welzijn

Hoofdstuk 2

Professionele kennis in het domein van gezondheid en welzijn

In dit hoofdstuk hebben we een visie op professionele kennis in het domein gezondheid en welzijn gepresenteerd. In deze visie staat een aantal begrippen centraal:

 • Professionele standaarden en richtlijnen
 • Methodisch handelen
 • Interprofessioneel samenwerken en communiceren
 • Context van handelen
 • Bronnen, vormen en functies van kennis

Deze begrippen betekenen iets voor je dagelijks werk. Met onderstaande opdrachten kun je wat meer grip krijgen op deze begrippen door ze te koppelen aan een eigen praktijksituatie.

Opdracht 2.1 Onthouden en begrijpen

 • Zoek via een databank een professionele richtlijn die de basis vormt van een protocol of werkwijze die je in de praktijk regelmatig gebruikt.
 • Op welke kennisbronnen is deze richtlijn gebaseerd? Wat is de kwaliteit van deze bronnen?
 • Op welke manier heeft de kennis vanuit de wetenschap, professionals en cliënten een plaats gekregen in deze richtlijn?

Opdracht 2.2 Toepassen en analyseren

 • Bespreek samen met een collega hoe je deze richtlijn in kunt zetten voor het begeleiden of verzorgen van een cliënt. Welke elementen van de richtlijn zijn voor deze cliënt behulpzaam? Welke elementen juist niet?
 • Bespreek je bevindingen met een collega van een andere discipline waarmee je samenwerkt. Wat ondersteunt hij of zij van de analyse, en waar is hij of zij het mee oneens?

Opdracht 2.3 Evalueren

 • Zoek een interdisciplinaire richtlijn die jij en je collega’s in de praktijk gebruiken. Evalueer deze richtlijn aan de hand van de volgende punten:
  • Hoe biedt de richtlijn jou ondersteuning bij het geven van begeleiding en zorg aan een cliënt?
  • Welke world view is te herkennen in de richtlijn? Waaruit is dat op te maken?

Opdracht 2.4 Creëren

 • Ontwerp samen met twee collega’s van andere disciplines de eisen waaraan een persoonsgerichte richtlijn zou moeten voldoen. Formuleer eisen die te maken hebben met:
  • professionele ruimte;
  • samenwerking tussen professionals van verschillende disciplines.

Filmpjes, links naar informatieve websites en aanvullende informatie