Professionalisering van sociaal werk

Hoofdstuk 5

Beroepsverenigingen

Vlaanderen

Nederland

 

BSWZ

De Beroepsvereniging Sociaal Werkers Ziekenhuizen (BSWZ) organiseert sinds 2010 sociaal werkers in ziekenhuizen. Zij houden zich bezig met belangen­behartiging, het expliciteren van de waarde van sociaal werkers, het informeren over hedendaagse ontwikkelingen rond het beroep, het uitwisselen van ervaringen en het stimuleren van studiewerk.

De beroepsvereniging is opengesteld voor maatschappelijk werkers en sociaal verpleeg­­kundigen. Dat ze enkel op deze groep mikken, heeft zijn oorsprong in het nog moeilijk functioneren van een brede beroepsvereniging, die de grote diversiteit aan sociale werkers niet langer kan overspannen. Echter, net als in het buitenland weleens het geval is, sluit men het werken met een overkoepelende structuur niet uit. Op termijn zouden dan verschillende subverenigingen een plek kunnen vinden onder een algemeen verband.

www.bswz.be/

 

 

BPSW (van: ‘Over BPSW’, z.j.)

‘De Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk (BPSW) is dé beroepsvereniging van maatschappelijk werkers, jeugd- en gezinsprofessionals en sociaal agogisch werkers. Zij behartigt hun belangen en bevordert de kwaliteit van hun werk in diverse werkvelden, zoals maatschappelijk en sociaal agogisch werk, jeugdhulp, reclassering, wijkteams, GGZ, gezondheidszorg, sociaal psychiatrische ondersteuning en gehandicaptenzorg.

Als representatieve beroepsvereniging die zichtbaar is in de maatschappij geeft de BPSW stem aan professionals in sociaal werk. De vereniging werkt aan de ontwikkeling, kwaliteitsbewaking en profilering van het sociaal werk en behartigt de belangen van haar leden. Daarnaast biedt de BPSW-school trainingen, masterclasses, intervisie en supervisie.’

www.bpsw.nl

 

BVjong (van: ‘Beroepsverenigingen’, z.j.)

‘BVjong is de beroepsvereniging voor kinder- en jongerenwerk. (…) De BVjong is er voor iedere kinder- en jongerenwerker, maar ook voor elke sympathisant of instelling die te maken heeft met jongerenwerk.’

www.bvjong.nl

 

BCMB (van: ‘Beroepsverenigingen’, z.j.)

‘BCMB (Beroepsvereniging van Cliëntondersteuners voor Mensen met een Beperking) is een beroepsvereniging voor professionals die gespecialiseerd zijn in het ondersteunen van mensen met een beperking.’

www.bcmb.nl

 

SAM (van: ‘Hallo, wij zijn SAM’, z.j.)

‘SAM verbindt als beroepsvereniging uitvoerders in het publieke sociaal domein: het juiste doen voor de bestaanszekerheid en het welzijn van burgers. SAM ondersteunt jou als uitvoerder in werk en inkomen, schuldhulpverlening, Wmo en jeugdzorg. Dat doen we met een breed aanbod aan bijeenkomsten. We zorgen dat (wetenschappelijke) kennis voor jou beschikbaar komt, zodat je die direct in de praktijk kunt toepassen. SAM komt op voor jouw belangen en maakt die kenbaar bij bestuurders, politici en in de media. Alles is bij SAM gericht op een sterke positie van uitvoerders in het publieke sociaal domein.’

www.sam.nl