Spoko spoko

Hoofdstukken

Oefening 6: adjectieven: genitief, instrumentalis, accusatief en nominatief


Adjectieven: genitief, instrumentalis, accusatief en nominatief. Vul de juiste uitgang van de adjectieven in.

Klik op 'hint' om een letter te kopen.

1.  Nie widzę star kobiety.
2.  Idę do mił kawiarni.
3.  Szkoła jest obok nowoczesn hotelu.
4.  Nie mam ulgow biletu.
5.  Ten tramwaj jest brudn.
6.  Idę do mał sklepu.
7.  Mamy mał dziecko.
8.  Paweł jest wesoł fotografem.
9.  To jest pyszn kanapka.
10.  Jadę następn tramwajem.