Spoko spoko

Hoofdstukken

Oefening 9: rangtelwoorden


Maak rangtelwoorden van de hoofdtelwoorden. Schrijf de vormen met een onzijdige uitgang.

Klik op 'hint' om een letter te kopen. De knop [?] toont het antwoord.
Speciaal teken:

1.  12
2.  7
3.  1
4.  14
5.  21
6.  18
7.  4
8.  11
9.  24
10.  2