Yalla Yalla! Deel 1

Les 1

Lettercombinaties (1)

Luister naar de audio. Hoor je de juiste lettercombinatie? Kies صَحّ (ja) of خَطَأ (nee).