Yalla Yalla! Deel 1

Les 1

Getallen verstaan

Welk getal hoor je?