Yalla Yalla! Deel 1

Les 1

Lettercombinaties (3)

Luister naar de audio en kies de lettercombinatie die je hoort.
Gebruik het alfabetoverzicht op p. 30-31 om op te zoeken om welke medeklinker het gaat.