Året runt – Basiscursus Zweeds

Hoofdstukken

Frågeord

Kies de juiste vraagwoorden: vad - var - varför - vilken tid - vem - när.
___ vaknar du på morgonen? - Klockan 7.
___ heter din bror? - Johan.
___ studerar han ryska?
___ vet var min penna är?
___ åker vi på semester? - I juni.
___ börjar kursen? - Klockan 10.
___ är det? - Det är läraren.
___ säger du?
___ ska vi träffas?
___ vaknar du på morgonen? - Klockan 7.