Året runt – Basiscursus Zweeds

Hoofdstukken

Prepositioner

Kies het juiste voorzetsel: i - från - på - med - till.
Vem pratar du ___?
Han bor ___ Frankrike.
___ dörren hänger en affisch.
Vi åker ___ Spanien.
Han kommer ___ Norge.
Det står en annons ___ tidskriften.
Vi kommer ___ fyra personer.
Vi springer ___ bussen.