Året runt – Basiscursus Zweeds

Hoofdstukken

Obestämd plural

Kies de juiste vorm van het onbepaald meervoud.