Året runt – Basiscursus Zweeds

Hoofdstukken

Demonstrativ pronomen

Kies het juiste aanwijzend voornaamwoord.