Spoko spoko

Hoofdstukken

Oefening 9: verleden tijd: mannelijk en vrouwelijk


Vul de juiste vorm in van de verleden tijd van de werkwoorden tussen haakjes.

Klik op 'hint' om een letter te kopen. De knop [?] toont het antwoord.
Speciale tekens:

1.  Paweł w nocy bardzo (kaszleć).
2.  Mama Marty kiedyś (mieszkać) we Wrocławiu.
3.  (Ja, vr.) wczoraj nie (być) w restauracji.
4.  Wczoraj (my, man.) długo (czekać) na autobus.
5.  Czy (ty, man.) (dzwonić) już do biura?
6.  W nocy on (musieć) jechać do szpitala.
7.  Dziś ona (pokazać) mi zdjęcia z wakacji.
8.  Wczoraj bardzo (boleć) mnie gardło.
9.  Kiedyś (ja, man.) (pić) dobrą kawę.
10.  Szymon i Bartek dziś nie (grać) w piłkę.