Spoko spoko

Hoofdstukken

Oefening 1: werkwoorden


Vul de juiste vorm in van de tegenwoordige tijd van de werkwoorden tussen haakjes.

Klik op 'hint' om een letter te kopen. De knop [?] toont het antwoord.
Speciale tekens:

1.  Czy (wy) (bawić) się w chowanego?
2.  (Ja) zawsze chętnie (oglądać) twoje zdjęcia z wakacji.
3.  Ona dobrze (grać) na gitarze.
4.  Wiesz, że Marcin (sprzedawać) rowery?
5.  Dlaczego tak często (ty) (zapominać) telefonu?
6.  One bardzo (lubić) oglądać stare zdjęcia.
7.  Jutro (my) (jechać) do jego babci.
8.  Co (wy) (jeść) dziś na śniadanie?
9.  (Ja) (układać) książki alfabetycznie.
10.  Dlaczego (ty) nie (chcieć) jechać na wakacje do Francji?