Spoko spoko

Hoofdstukken

Oefening 8: jaartallen


Schrijf de jaartallen in cijfers.

Klik op 'hint' om een cijfer te kopen.

1.  tysiąc osiemset czterdziesty dziewiąty:
2.  dwutysięczny:
3.  tysiąc osiemdziesiąty szósty:
4.  dwa tysiące sto piąty:
5.  tysiąc siedemset dziewiąty:
6.  dwa tysiące drugi:
7.  dziewięćset sześćdziesiąty:
8.  tysiąc trzysta pięćdziesiąty siódmy:
9.  dwa tysiące czterdziesty szósty:
10.  tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąty ósmy: