Spoko spoko

Hoofdstukken

Oefening 10: jaartallen + naamvallen


Vul de juiste uitgang in bij de jaartallen.

Klik op 'hint' om een letter te kopen.

1.  To był rok tysiąc dwieście czterdziest pierwsz.
2.  Mieszkam tutaj od roku dwa tysiące drug.
3.  Oni byli na koncercie Rolling Stones w roku tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt szóst.
4.  Teraz mamy rok dwa tysiące dziewiętnast.
5.  On pracował tam do roku dwa tysiące piętnast.
6.  W tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt piąt mieszkałem jeszcze we Wrocławiu.
7.  ‘Rok tysiąc dziewięćset osiemdziesiąt czwart’ to znana książka.
8.  W dwa tysiące jedenast byliśmy na wakacjach w Tunezji.
9.  Od tysiąc dziewięćset sześćdziesiąt ósm mieszkamy w Gdańsku.
10.  W tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt piąt mieliśmy bardzo gorące lato.