Vrijwilligersmanagement in het zorg- en veiligheidsdomein

Bijlagen

Vrijwilligers met een begeleidende functie en een bepaalde verantwoordelijkheid voor een kwetsbare doelgroep vragen om bepaalde gedragsregels. Hierin wordt de zorg, de verantwoordelijkheid en de bescherming van de kwetsbare doelgroep vastgelegd. Een groot aantal gedragscodes legt vast waar de grenzen liggen in het fysieke contact. Zie ook de website van Platform Vrijwillige Inzet.

Een goed voorbeeld van algehele regels is hier te vinden.