Vrijwilligersmanagement in het zorg- en veiligheidsdomein

Bijlagen

Topics selectie/deselectie

 • verloop eerste (kennismakings)gesprek (motivatie, sterke punten, verbeterpunten, rol in organisatie, ervaring met doelgroep);
 • verloop introductieperiode/training (indruk collega’s, eventuele aandachtspunten);
 • selectiegesprek (bevindingen/ervaringen tot nu toe, wederzijdse feedback, motivatie, aandachtspunten volgens vrijwilliger, aandachtspunten volgens vrijwilligerscoördinator).

 

Conclusie t.a.v. selectiecriteria

 

Aanwezig

Enigszins aanwezig

Niet aanwezig

Verbeterpunten

Empathisch vermogen

 

 

 

 

Niet-veroordelende houding naar doelgroep

 

 

 

 

Communicatieve vaardigheden

 

 

 

 

Probleemoplossend vermogen

 

 

 

 

Om kunnen gaan met emoties

 

 

 

 

Evenwichtige levensstijl

 

 

 

 

Respectvol optreden naar doelgroep en organisatie

 

 

 

 

Grenzen kunnen stellen

 

 

 

 

Eigen initiatief ontwikkelen

 

 

 

 

Ondersteuning vrijwilligerscoördinator aannemen

 

 

 

 

Duidelijke en gepaste motivatie

 

 

 

 

Ervaringsdeskundigheid

 

 

 

 

Het kunnen overleggen van een vog (indien nee: leg specifieke afspraken (op maat van de vrijwilliger) vast in de vrijwilligersovereenkomst)

 

 

 

 

 

Conclusie t.a.v. deselectiecriteria

Deselectiegesprek, datum:

Aanleiding tot gesprek en

gespreksverloop:

 

 

 

 

Reden deselectie

 
 • Ongepast gedrag of ongepaste opvattingen over de organisatie of in de richting van de doelgroep;
 • Ongepast gedrag jegens de vrijwilligerscoördinator;
 • Niet in staat zijn om persoonlijke grenzen te stellen naar de doelgroep;
 • Niet in staat zijn vast te houden aan het vrijwilligersbeleid/de gedragscode;
 • Weerstand hebben tegen het opvolgen van handreikingen en sturing van de vrijwilligerscoördinator of niet in staat zijn hier iets mee te doen;
 • Niet in staat zijn om een respectvolle houding te hebben voor de doelgroep;
 • Niet in staat zijn om een vertrouwelijke relatie op te bouwen met de doelgroep;
 • Het is de vrijwilligerscoördinator gebleken dat de vrijwilliger de functie gebruikt voor persoonlijke doeleinden;
 • Het is de vrijwilligerscoördinator gebleken dat de vrijwilliger wordt belemmerd door onopgeloste issues uit het eigen verleden;
 • Anders, namelijk…

 

Gemaakte afspraken/besluit