Vrijwilligersmanagement in het zorg- en veiligheidsdomein

Bijlagen

Geschikte vragen

 • Wat is jouw motivatie om je vrijwillig in te zetten voor onze organisatie en onze doelgroep?
 • Heb je ervaring met onze doelgroep? (denk ook aan bijvoorbeeld slachtofferschap)
 • Welke ondersteuning wil je onze doelgroep bieden? Welke absoluut niet?
 • Wat verwacht je van de begeleiding van de vrijwilligerscoördinator?
 • Wat maakt jouw vrijwillige bijdrage uniek voor onze organisatie? (Waar kunnen we op rekenen?) (denk bijvoorbeeld aan bepaalde geloofsovertuigingen, creatieve ideeën en maatschappelijke opvattingen, specifieke vaardigheden)
 • Wat is voor jou het verschil tussen jouw rol als vrijwilliger en de rol van de betaalde krachten binnen onze organisatie?

Te bespreken onderwerpen

 • visie op kwetsbaarheid doelgroep;
 • bereidheid om vrijwilligerstraining te volgen;
 • bereidheid om de missie, visie en het vrijwilligersbeleid uit te dragen;
 • bereidheid om ondersteuning en sturing van de vrijwilligerscoördinator te ontvangen;
 • selectieproces en vervolgstappen;
 • oriëntatie en het bespreekbaar maken van wederzijdse wensen en verwachtingen;
 • vrijwilligersovereenkomst, vrijwilligersbeleid, integriteit, vog, onkostenvergoeding, vrijwilligersverzekering, eventuele trainingen, vervolgstappen.