Spoko spoko

Hoofdstukken

Oefening 4: adjectieven


Vul de juiste uitgang van de adjectieven in.

1.  Ich dziecko jest dziś bardzo nerwow.
2.  Mój mąż jest zł.
3.  Nie, on nie jest zadowolon.
4.  Maria jest teraz bardzo szczęśliw.
5.  Dlaczego on jest sfrustrowan?
6.  Czy ona jest bardzo zmęczon?
7.  Nasze dziecko jest wesoł.
8.  Dlaczego ona jest taka smutn?
9.  Paweł jest szczęśliw.
10.  Jestem (man.) chor.