Vrijwilligersmanagement in het zorg- en veiligheidsdomein

Opdrachten

Reflectie

Hoogwaardig vrijwilligersbeleid zorgt ervoor dat alle betrokkenen een gedeelde visie hebben en een helder beeld van taken, rollen en verantwoordelijkheden. Welke elementen van het vrijwilligersbeleid vind jij daarbij het belangrijkst? In hoeverre vind je richtlijnen en regels helpend of hinderlijk voor het werken met vrijwilligers?

 

Opdracht

De verzonnen gemeente Welzijnshuizen heeft een nieuw project gestart, waarbij ervaringsdeskundige vrijwilligers andere ex-daklozen ondersteunen bij hun re-integratieproces. De gemeente vraagt jou als toekomstige vrijwilligerscoördinator om het vrijwilligersbeleid op schrift te stellen. Werk de rollen en taken van de vrijwilligerscoördinator uit en maak daarbij gebruik van de theorie in dit hoofdstuk.