Vrijwilligersmanagement in het zorg- en veiligheidsdomein

Opdrachten

Reflectie

In hoeverre ben je in staat om tijdens een training van een groep vrijwilligers een veilige sfeer te scheppen? Hoe pak je dat aan en van welke positieve ervaringen en eigenschappen kun je daarbij gebruikmaken?

 

Opdracht

Jij hebt van de denkbeeldige gemeente Welzijnshuizen het verzoek gekregen om een training te geven aan een groep ervaringsdeskundige vrijwilligers die ex-dakloze personen gaan ondersteunen bij hun re-integratieproces. Ontwerp een tweedaags trainingsprogramma en beantwoord de volgende vragen: Welke onderdelen moeten in de training aan bod komen? Hoe bouw je de training op? Hoeveel tijd heeft ieder onderdeel nodig? Ga je ieder onderdeel zelf uitvoeren of heb je externe gastsprekers nodig voor bepaalde onderdelen?