Vrijwilligersmanagement in het zorg- en veiligheidsdomein

Opdrachten

Reflectie

Het vinden van vrijwilligers is niet gemakkelijk; het binden en verbinden wellicht nog uitdagender. Sommige vrijwilligers hebben zelf ook een ondersteuningsbehoefte. Wat is je houding ten aanzien van de ondersteuning van vrijwilligers? Waar ligt voor jou de grens met betrekking tot wat je aan ondersteuning zou willen bieden?

 

Opdracht

De denkbeeldige gemeente Welzijnshuizen is gestart met het vrijwilligersproject. Er hebben zich voldoende ervaringsdeskundige vrijwilligers aangemeld. In het selectiegesprek wil je erachter komen of de vrijwilliger de eigen ervaring voldoende heeft verwerkt en deze ten dienste van de deelnemer kan inzetten. Bereid een lijst met mogelijke vragen voor het selectiegesprek voor en oefen het gesprek in tweetallen.