Vrijwilligersmanagement in het zorg- en veiligheidsdomein

Opdrachten

Reflectie

Wat is je houding ten aanzien van evalueren? Vind je het interessant of eerder ‘corvee’? Wanneer heeft evalueren van een vrijwilligersproject volgens jou zin? En waarom? Wat kan of moet het je opleveren? Wat mag het je kosten aan tijd en energie? (en geld?)

 

Opdracht

De denkbeeldige gemeente Welzijnshuizen wil het project ‘Vrijwilligers ondersteunen ex-daklozen bij hun re-integratie’ als pilot goed evalueren. De evaluatie wordt door een extern bureau gedaan. De gemeente heeft jou gevraagd om met het bureau om tafel te gaan en aan te geven welke onderzoeksvragen er beantwoord moeten worden zodat de gemeente kan besluiten om de pilot breder te implementeren. Bereid een lijst met onderzoeksvragen voor.