Vrijwilligersmanagement in het zorg- en veiligheidsdomein

Opdrachten

Reflectie

De implementatie van vrijwilligersbeleid is alleen succesvol wanneer er voldoende draagvlak is bij alle betrokkenen. Hoe ga je om met professionals die vinden dat het werken met kwetsbare mensen voorbehouden moet blijven aan professionals? Welke weerstand of herkenning roept dit bij je op? Wat heb je nodig om zelf in de meerwaarde van de inzet van vrijwilligers te geloven?

 

Opdracht

De denkbeeldige gemeente Welzijnshuizen wil een vrijwilligersproject implementeren voor de ondersteuning van ex-daklozen bij hun re-integratietraject. Ontwerp een stappenplan voor de implementatie, waarbij je acties ontwerpt voor de verschillende implementatiefasen.