Armoede en bestaansonzekerheid

Log in

Je bent nog niet ingelogd. Log in met je Coutinho-account om toegang te krijgen tot je studiemateriaal.

Extra opdrachten

Kwartiermaken

Lees de tekst hierna en bekijk het aangegeven filmpje. Maak dan de vragen.

 

Behalve de interventies die in paragraaf 11.7 worden genoemd, zijn het kwartiermaken en de hiervoor genoemde presentiebenadering interessant. Verder over dat eerste. Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw is kwartiermaken een bekend begrip (Kal, 2001). Kwartiermaken betekent werken aan een gastvrije samenleving voor mensen die te maken hebben met uitsluiting. De kwartiermaker werkt aan een klimaat waarin kwetsbare mensen welkom zijn en mee kunnen doen naar eigen wensen en mogelijkheden. Het werk van kwartiermakers is erop gericht om uitsluiting tegen te gaan en mensen te ondersteunen in het aangaan van nieuwe, zinvolle verbindingen. Een voorwaarde daarvoor is dat er ruimte is voor ‘anders-zijn’. Kwartiermaken accepteert en waardeert dat anders-zijn van mensen.

In het kader van hun maatschappelijk herstel is het belangrijk voor daklozen om te voelen en te ervaren dat ze welkom zijn in de wijk om een nieuw sociaal leven op te bouwen. Voor daklozen is het bestaan van bijvoorbeeld laagdrempelige ontmoetingsplekken in de wijk belangrijk, waar zij in contact kunnen komen met allerlei mensen. Het is belangrijk dat dit een basisvoorziening is die toegankelijk is voor iedereen en waar niet alleen maar daklozen komen.

Zo is in Amsterdam-Zuid een toegankelijke voorziening ontwikkeld voor mensen met psychische en sociale problemen. De voorziening werkt met inzet van coaches en ervaringsdeskundigen. Alle medewerkers zijn ervaringsdeskundig. Belangrijk is dat mensen zich welkom gaan voelen in de voorzieningen in de wijk.

Bekijk dit beeldmateriaal. Het filmpje – behorend bij ‘kwartiermaken’– biedt een snelle kennismaking met GGZ in de Wijk: Samen werken aan herstel.

 

Vragen

  1. Zoek enkele andere, soortgelijke laagdrempelige ontmoetingsplekken in de wijk op. Denk bijvoorbeeld aan Huiskamer van de wijk en House of Hope.
  2. Werk samen en vergelijk de gevonden ontmoetingsplekken met elkaar.
  3. Maak duidelijk wat vanuit sociaal professioneel oogpunt de toegevoegde waarde is van deze ontmoetingsplekken in het bestrijden van armoede en bestaansonzekerheid.