Armoede en bestaansonzekerheid

Log in

Je bent nog niet ingelogd. Log in met je Coutinho-account om toegang te krijgen tot je studiemateriaal.

Extra opdrachten

Ontmoeting met…

Dé vluchteling bestaat niet, maar ontelbare redenen om te vluchten wel. In het Humanity House in Den Haag ontmoet je acht mensen, uit verschillende delen van de wereld, met allen een eigen verhaal. Wat ze gemeen hebben, is dat ze allemaal zijn gevlucht en in Nederland zijn beland.

 

Vragen

  1. Bekijk de website van dit Huis van de Menselijkheid en ontmoet een aantal mensen die hebben moeten vluchten.
  2. Kies drie personen uit met wie je kennis wilt maken, lees de informatie over wie hij of zij is, de reden van de vlucht en de reis. Luister vervolgens naar haar of zijn verhaal. Waarom ben je juist in deze persoon/dit verhaal geïnteresseerd?
  3. Er staan vier vragen per persoon (onder de tijdslijn), luister naar de verschillende items en antwoorden. Welke elementen van veerkracht herken je in dit verhaal? Heb jij aanvullende vragen aan deze persoon die je wilt stellen als sociaal professional? Hoe en waarom zou je contact kunnen leggen met deze persoon?

 

Bekijk de site verder, er staan diverse interessante andere verhalen of verslagen op.

 

Gelijkheid versus gelijkwaardigheid

Bespreek op school of in je organisatie, of je in je organisatie of werkgebied vluchtelingen/statushouders tegenkomt of zou moeten tegenkomen.

 

Vragen

  1. In hoeverre is het belangrijk om hier als organisatie wel of geen aandacht voor te hebben?
  2. Bediscussieer aan de hand van voor- en tegenargumenten de volgende stelling: Statushouders hebben dezelfde rechten en plichten als iedereen in Nederland en dienen daardoor geen aparte ondersteuning te krijgen.

 

Casus Yusef

Yusef (38 jaar) wil zijn expertise als docent wiskunde graag inzetten. Hij is blij als hij zijn B2-diploma gehaald heeft, wat hem toegang geeft tot het hoger onderwijs. Nu echter blijkt dat hij met zijn certificaat uit Irak nergens aangenomen wordt, besluit hij weer te gaan studeren. Maar de gemeente doet lastig. Omdat Yusef al boven de 30 jaar is, willen ze dat hij zo snel mogelijk uit de bijstandsuitkering gaat en aan de slag gaat. Maar op de arbeidsmarkt nemen werkgevers hem niet aan. Het kost hem grote moeite om de gemeente daarvan te overtuigen, maar dat lukt: hij mag gaan studeren. Vervolgens loopt hij er bij de onderwijsinstelling tegenaan dat de procedure voor studenten met een vluchtelingenachtergrond niet helder is. Hij krijgt steeds een ander verhaal te horen over wat hij nodig heeft en krijgt steeds meer stress. Als hij zijn situatie wederom moet uitleggen, lukt het spreken van de Nederlandse taal ineens niet meer. Hij voelt zich onbegrepen, slaapt slecht en kan alleen maar aan zijn familie in het thuisland denken. Hij gaat naar de huisarts. Die legt hem uit dat hij stressklachten heeft door zijn situatie. De arts adviseert hem te gaan sporten. Maar daar is Yusef te moe voor en bovendien heeft hij onvoldoende geld voor het lidmaatschap van een sportclub. Een vriend geeft hem de tip om naar het sociale wijkteam te gaan.

 

Vragen

  1. Als Yusef bij jou als sociaal professional komt, welke stappen zou je met hem nemen en waarom?
  2. Op welke vormen van kapitaal (sociaal, economisch, cultureel) steek je in?
  3. Hoe bereid je je voor en open je het gesprek? Wie heb je verder mogelijk nodig?
  4. Hoe zou je voor Yusef stress-sensitief te werk kunnen gaan?