Armoede en bestaansonzekerheid

Log in

Je bent nog niet ingelogd. Log in met je Coutinho-account om toegang te krijgen tot je studiemateriaal.

Extra opdrachten

Verhalen van ‘echte mensen’

Bestudeer, om meer zicht te krijgen op de achtergronden van het ontstaan van problematische schulden, de verhalen van ‘echte mensen’ op de website van Kom uit je Schuld.

 

Vragen

 1. Welk verhaal raakt je het meest?
 2. Probeer de oorzaken van de schuldvorming te duiden aan de hand van de indeling beschreven in hoofdstuk 13 van het boek. Is er duidelijk één oorzaak aan te wijzen, of zijn er meerdere?

 

Ditte en Carmelita

In de documentaireserie Schuldig wordt een aantal personen met schulden gevolgd. Zo krijg je een inkijk in het leven van Ditte en van Carmelita (zie onder andere aflevering 2 ).

 

Vragen

 1. Probeer van Ditte de gevolgen van de schuldvorming te beschrijven.
 2. Welke gevolgen brengen haar schulden met zich mee voor haar gezondheidssituatie, zowel voor haar lichamelijke als haar psychische situatie?
 3. Wat kun je zeggen over het gedrag van Carmelita, in relatie tot haar financiële keuzes?
 4. Wat is er volgens jou nodig om Carmelita duurzaam te helpen met haar schulden?
 5. Wat vind je van de aanpak van de dienstverlener die Carmelita helpt? Wat had je eventueel zelf anders gedaan?

 

Casus Mieke en Johan Franssen

Mieke en Johan zijn al 21 jaar samen. Ze hebben elkaar leren kennen tijdens het uitgaan. Beiden hebben een problematische jeugd achter de rug, met mishandeling en verwaarlozing. Mieke is al op jonge leeftijd uit huis gegaan en heeft in een instelling voor jeugdopvang gezeten. Ze heeft een drankverleden en Johan heeft gokproblemen gehad. Na intensieve begeleiding bij verschillende instellingen zijn ze er weer bovenop geholpen. Johan heeft een vaste baan gekregen in de plantsoenendienst voor 4 dagen per week en Mieke werkt op basis van een 0-urencontract in een bloemenzaak.

Ze zijn aanvankelijk begeleid gaan samenwonen. Maar omdat het zo goed ging, is de begeleiding afgebouwd en zijn ze zelfstandig gaan wonen. Ook zijn ze op een mooie maandagochtend in het huwelijksbootje getreden. De hulpverlening heeft nu geen zicht meer op hun situatie.

Beetje bij beetje zijn er toch weer problemen ontstaan. De aanleiding was een jaarafrekening van Nuon, die zo hoog was, dat ze die niet in één keer konden betalen. Volgens Mieke en Johan klopte de rekening helemaal niet, maar ze wisten niet goed wat te doen. Ze durfden geen contact op te nemen met Nuon wegens vervelende ervaringen in het verleden. Uiteindelijk hebben ze maar helemaal niks gedaan. De maandtermijn is echter zo erg gestegen, dat ze hun overige verplichtingen niet meer kunnen nakomen.

In de loop van de tijd hebben ze onder andere bij Wehkamp spulletjes gekocht en een lening afgesloten bij de SNS Bank. Hun hond Snoopy werd ziek en na diverse behandelingen ligt er nu ook een forse rekening bij de dierenarts. Het gaat trouwens wel weer beter met hun ‘beessie’.

De meeste rekeningen worden automatisch betaald en ze kijken eigenlijk nooit naar hun afschriften. Ze hebben eigenlijk geen idee wat er financieel gebeurt. Ze pinnen elke maand geld voor boodschappen en hun motto was: zo lang je niks hoort, is alles goed. Zowel Johan als Mieke heeft moeite de papieren goed te kunnen begrijpen.

Naam

Mieke Franssen-van Buuren

Geboren

23 maart 1978

Loon uit dienstbetrekking

circa € 550,- per maand, netto

Naam

Johan Franssen

Geboren

3 januari 1976

Loon uit dienstbetrekking

€ 1.100,- per maand, netto

Woonsituatie

Gehuwd

 

Uitgaven

Huur:

€ 560,- excl. servicekosten € 60,-

Energie

€ 280,- per maand

Zorgverzekering

€ 230,- per maand

 

Na een eerste inventarisatie van schulden door een vrijwilliger:

Deurwaarder Borgstad (nabetaling energie):

€ 2.900,-

Wehkamp:

€ 620,-

Zalando:

€ 450,-

Huurachterstand:

€ 1.240,-

SNS:

€ 4.500,-

Bol.com:

€ 400,-

Zorgverzekeraar:

€ 840,-

Telfort

€ 550,-

Dierenarts

€ 750,-

Belastingdienst (zorgtoeslag)

€ 430,-

 

Ze zeggen geen zorgtoeslag te ontvangen. Het blijkt dat de belastingdienst een te veel ontvangen bedrag verrekent. Huurtoeslag durven ze niet meer aan te vragen.

 

Vragen

 1. Het Nibud heeft competenties geformuleerd die nodig zijn om financieel redzaam te zijn. Zoek deze competenties op hun website op: www.nibud.nl. Bestudeer ze en beoordeel aan de hand van deze competenties de financiële redzaamheid van Mieke en Johan. Wat kun je op basis van deze casus zeggen over hun competenties?
 2. Beoordeel op basis van artikel 4 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening of er sprake is van een crisissituatie en of er acties ondernomen moeten worden om de crisis te beteugelen. Geef duidelijk aan welke acties dit volgens jou moeten zijn.
 3. Wat kun je zeggen over de oorzaken van de financiële problemen, de persoonlijke achtergronden van de klant, de motivatie en vaardigheden van de klant in relatie tot hun financiële problemen?
 4. Jij wilt Mieke en Johan doorverwijzen naar de gemeentelijke schuldhulpverlening maar je wilt hun tevens uitleggen wat ze daar kunnen verwachten. Leg in eenvoudige bewoordingen uit hoe het minnelijke traject schuldhulpverlening eruitziet en wat ze kunnen verwachten.