Armoede en bestaansonzekerheid

Log in

Je bent nog niet ingelogd. Log in met je Coutinho-account om toegang te krijgen tot je studiemateriaal.

Extra opdrachten

Vergelijking gemeentelijke regelingen

Welke minimaregelingen hebben gemeenten? En welke vergoedingen en toekenningscriteria hanteren ze? Op Bereken uw recht kun je de gemeentelijke regelingen van diverse gemeenten met elkaar vergelijken. Daarvoor voer je eerst in het landelijke (algemene) deel gegevens in, bijvoorbeeld van iemand die in armoede leeft. Je kunt dan zien op welke landelijke toeslagen, tegemoetkomingen en heffingskortingen deze persoon recht heeft. Na het landelijke deel volgt een gemeentelijk deel op de site.

 

Vragen

  1. Voer op Berekenuwrecht de gegevens in van een fictief persoon. Kies drie willekeurige gemeenten en vergelijk voor deze persoon de daar gehanteerde regelingen. Noteer je bevindingen.
  2. Werk nu samen en vergelijk je bevindingen met elkaar. Welke conclusie kun je trekken naar aanleiding van deze opdracht?