Armoede en bestaansonzekerheid

Log in

Je bent nog niet ingelogd. Log in met je Coutinho-account om toegang te krijgen tot je studiemateriaal.

Extra opdrachten

Arbeidsmarktinformatie en ondersteuning

Op de website van het UWV is veel arbeidsmarktinformatie te vinden over banen en werkgelegenheid. Bekijk deze informatie over banen en vacatures voor jouw regio.

 

Vragen

  1. In welke sectoren in jouw regio zijn er, denk je, banen voor mensen met een opleiding onder mbo niveau 2?
  2. Hoe zou jij mensen die het lastig vinden om aan het werk te gaan, in deze banen kunnen ondersteunen?

 

Werkwijzers voor vakmanschap

Op deze site staan voorbeelden van methodieken voor begeleiding van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. Kies een werkwijzer over een onderwerp dat jou als (aankomend) sociaal professional vooral interesseert en lees deze kritisch door.

 

Vragen

  1. Wat steek je op uit deze werkwijzer voor je eigen manier van werken?
  2. Hoe kan je inzichten uit deze werkwijzer in je eigen werk toepassen?
  3. Bevat de werkwijzer onderdelen waar je kritisch over bent? Zo ja, waarom?
  4. Wat is jouw visie op de ‘basisbaan’ en het ‘basisinkomen’ als mogelijke alternatieven voor regulier werk, die in het boek aan de orde komen?
  5. Hoe zou jij een begeleidingstraject invullen voor iemand die lang niet gewerkt heeft, gezondheidsklachten heeft en erg twijfelt of er op de arbeidsmarkt nog wel een goede plek voor hem of haar te vinden?
  6. Waarom heb je als sociaal professional goede kennis van wet- en regelgeving nodig om kwetsbare groepen te ondersteunen op het vlak van armoede, arbeid en inkomen?