Professionele autonomie in sociaal werk

Hoofdstuk 2

Verder lezen
 • Basisboek geschiedenis Sociaal Werk in Nederland (Maarten van der Linde)
 • Sociaal Werk in Nederland: Vijfhonderd jaar verheffen en verbinden (Jan Bijlsma & Hay Janssen)
 • Website Canon sociaal werk Nederland

 

2.1 Beroepsprofiel

Podcast De essentie van sociaal werk – in gesprek met Hans van Ewijk

Canon samenlevingsopbouw, 1990 Beroepsprofiel opbouwwerk

 

2.2 Beroepsopleiding

Verder lezen

 

2.3 Beroepsvereniging

Verder lezen

 

Links Beroepsverenigingen
 • Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk: www.bpsw.nl
 • Beroepsvereniging van en voor kinder- en jongerenwerkers: www.bvjong.nl
 • Beroepsvereniging van Clientondersteuners: www.bcmb.nl
 • Nederlands Instituut van Psychologen: www.psynip.nl
 • Nederlandse vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen: www.nvo.nl
 • Beroepsvereniging Mantelzorgmakelaars: www.bmzm.nl
 • Landelijke Vereniging POH-GGZ: www.poh-ggz.nl
 • Landelijke beroepsvereniging voor Gezinshuishoudens: www.present24x7.nu
 • Landelijke Vereniging voor aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling: www.lvak.nl
 • Beroepsvereniging voor uitvoerders in het publieke sociaal domein: www.sam.nl

 

2.4 Beroepscode

Verder lezen en kijken
 • Filmpje over de beroepscode voor Professionals in Sociaal Werk
 • Vlog over de nieuwe beroepscode
 • Dossier over de beroepscode op de website van BPSW

 

2.5 Beroepsregistratie

Reflectievragen

Als je student bent: Wil je je straks registreren? Waarom wel of niet? Bij welk register?

 

Als je al werkt: Heb je bewust gekozen voor wel of niet registreren? Wat waren daarbij argumenten?

 

Verder lezen

 

2.6 De professionele standaard

Verder kijken

Professionele standaard SKJ

 

2.7 Professionele toetsing

Opdracht

Selecteer met behulp van de filters een tuchtzaak uit de beslissingenbibliotheek van SKJ.

 • Op welke criteria heb je in de bibliotheek gefilterd en waarom?
 • Bij de overweging van het college refereert het college aan de professionele standaard: beroepscode en richtlijnen. Kijk goed naar de manier waarop ze dat doen.
 • Vind je dat hun oordeel (gegrond of niet en de maatregel) goed is onderbouwd vanuit de professionele standaard? Waarom wel of niet?

 

Verder kijken

 

Artikelen over uitspraken tuchtrecht

 

Verder lezen

 

2.8 Professioneel statuut

Opdracht

Lees het Professioneel Statuut Jeugdhulp en Jeugdbescherming. Vergelijk dat met het Professioneel Statuut Jeugdbescherming Regio Amsterdam.

Wat valt je op?