Professionele autonomie in sociaal werk

Inleiding

Verder lezen

 

Verder leren
  • E-learning over het vergroten van de professionele ruimte (Movisie Academie)

 

Reflectievragen
  • Herken je in je eigen praktijk het beeld dat in de inleiding wordt geschetst?
  • Hoe nemen jij en je collega’s beslissingen?
  • Uit welke bronnen haal je de argumenten om je beslissingen te beargumenteren?
  • Voel je je vrij om zelfstandig beslissingen te nemen ten aanzien van ‘het beste’ voor de cliënt?

 

Opdracht

Maak de zin af: goed sociaal werk is …