Professionele autonomie in sociaal werk

Hoofdstuk 7

Casus

Je bent maatschappelijk werker bij het AMW. Cliënt Harry is 34. Hij woont alleen nadat hij een paar jaar geleden gescheiden is. Hij is afgekeurd voor zijn werk als bouwvakker en ontvangt een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Doordat zowel zijn relatie als werk snel achter elkaar wegvielen, is hij depressief geraakt. Hij ervaart het leven als uitzichtloos en heeft niet de motivatie om goed voor zichzelf te zorgen. Hij heeft kinderen van 8 en 12, die hij eens in de twee weken een weekend ziet. Het zijn de lichtpuntjes die hem nog enigszins op been houden, zo zegt hij. Het komt regelmatig voor dat hij op een afspraak – ook vroeg op de dag – naar alcohol ruikt.

Welke richtlijnen kun je gebruiken bij deze casus? En wat staat er concreet in deze richtlijnen wat jou als maatschappelijk werker ondersteunt bij het afwegen van je handelen?

 

Verder lezen

 

Links richtlijnen

 

Links kennisinstituten