Samen opvoeden

Links

Aanvullende links

 • Jeugdhulp | Jeugdzorg Nederland
  Op deze pagina vind je informatie van Jeugdzorg Nederland, de branchevereniging van de jeugdzorg in Nederland. Het doel van deze vereniging is om kwetsbare kinderen en jongeren met opvoed- en opgroeiproblemen zo veel mogelijk volwaardig te laten participeren in de maatschappij.
   
 • Sociaal Werk Nederland
  Op deze site vind je informatie over Sociaal Werk Nederland, de branchevereniging voor het sociaal werk in Nederland, en over beroepsregistratie. Sociaalwerkorganisaties hebben als doel om het welzijn van bewoners te verbeteren en toegankelijke, effectieve ondersteuning te bieden vanuit de Wmo, de Jeugdwet en passend onderwijs. Dat geldt op alle levensterreinen: van armoede, opgroeien en opvoeden tot ouder worden en positieve gezondheid.
   
 • Stichting Kwaliteitsregister Jeugd
  Op de website van Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) vind je alle informatie die je nodig hebt over beroepsregistratie. Het doel van SKJ is vanuit beroepsregistratie en collegiaal toezicht de kwaliteit van de beroepsuitoefening in het jeugddomein bevorderen.
   
 • Nederlands Jeugdinstituut
  Deze site biedt actuele informatie en kennisdossiers over tal van onderwerpen die met kinderen/jeugd en opvoeding te maken hebben, zoals opvoedingsondersteuning, kinderopvang, jeugdhulp en kindermishandeling. Ook bevat deze site een aantal databanken, waaronder een databank Effectieve jeugdinterventies.
   
 • Movisie
  Deze site bevat actuele informatie en kennisdossiers over tal van onderwerpen die te maken hebben met het – brede – sociale domein, zoals maatschappelijke zorg, participatie en inclusie, buurtkracht en vrijwilligerswerk. Bijzondere aandacht gaat uit naar de onderwerpen huiselijk geweld, seksueel geweld en kindermishandeling. Ook bevat de site een databank Effectieve sociale interventies.
   
 • Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming
  Op deze website vind je verschillende belangrijke richtlijnen om pedagogische professionals te ondersteunen in het dagelijks werk. De richtlijnen geven onderbouwde aanbevelingen op basis van wetenschap, praktijkkennis van professionals en ervaringskennis van cliënten.
   
 • Vereniging ter Bevordering van de Studie der Pedagogiek
  Op deze site vind je informatie over de Vereniging tot Bevordering van de Studie der Pedagogiek (VBSP). Deze vereniging heeft als doel het stimuleren van de pedagogiekstudie, zowel in het hoger beroepsonderwijs als in het universitaire onderwijs.