Samen opvoeden

Links

Aanvullende links

 • Jeugdbescherming | Jeugdzorg Nederland
  Op deze pagina van Jeugdzorg Nederland vind je informatie over de jeugdbescherming in Nederland en kun je relevantie links vinden over bijvoorbeeld de verschillende kinderbeschermingsmaatregelen.
   
 • Jeugdbescherming | Voor Jeugd & Gezin
  De website van Voor Jeugd & Gezin geeft een goed beeld van de belangrijkste actiepunten die worden uitgevoerd om de jeugdhulp en onderwijs te verbeteren. Op deze pagina vind je veel relevante informatie over de jeugdbeschermingsketen en de middelen en mogelijkheden die professionals moeten krijgen om sneller en effectiever te kunnen handelen.
   
 • Veilig Thuis
  Op deze website vind je alle relevante informatie over wat Veilig Thuis-organisaties zijn, en over hoe die zich in nauwe samenwerking met ketenpartners en betrokennen inzetten tegen geweld in gezinnen en huishoudens, en tegen de intergenrationele overdracht daarvan.
   
 • Ik vermoed huiselijk geweld
  Op deze pagina van de Rijksoverheid kun je ook informatie vinden over over soorten geweld, het herkennen en signaleren ervan en hoe te handelen.
   
 • Richtlijn kindermishandeling | Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming
 • Richtlijn uithuisplaatsing | Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming
  Op deze pagina's vind je de richtlijn voor kindermishandeling – met als doel het bijdragen aan de preventie en aanpak van kindermishandeling – en de richtlijn voor uithuisplaatsing.
   
 • Veiligheid | Wijkteams werken met jeugd
  Op deze pagina van Wijkteams werken met jeugd vind je informatie over veiligheid, en handige tools om mishandeling tijdig te signaleren en samen met ouders en jeugdigen naar een veilige situatie toe te werken.
   
 • Signs of Safety Knowledge Bank | Signs of Safety
  Op deze pagina vind je meer informatie over de methodiek Signs of Safety, in de vorm van een online bibliotheek met de beste voorbeelden en leermaterialen voor jeugdzorgwerkers en leidinggevenden.