Samen opvoeden

Links

Links uit het boek

Paragraaf 2.2.1

Aanvullende links

 • Onderwerpen | Rijksoverheid
  Deze pagina van de Rijksoverheid bevat informatie over allerlei belangrijke onderwerpen – zoals onderwijs, jeugdhulp en kinderopvang – waardoor je zicht krijgt op recente wets- en stelselwijzigingen, de wijze waarop een specifiek werkveld is georganiseerd en wat belangrijke kwaliteitskaders of landelijke richtlijnen zijn, zoals de meldcode kindermishandeling.
   
 • Wetgeving en jeugdzorg | Nederlands Jeugdinstituut
  Op deze pagina vind je informatie over relevante wetten, zoals de Jeugdwet, Wet langdurige zorg en de Wet passend onderwijs.
   
 • Jeugd | Vereniging van Nederlandse Gemeenten
  Deze pagina van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) biedt informatie over recente wets- en stelselwijzigingen, zoals de Jeugdwet, de Wmo, de Participatiewet en de Wet passend onderwijs. Op deze pagina kun je ook informatie vinden over de wijze waarop gemeenten jeugdigen en ouders willen ondersteunen en vindt je verschillende factsheets, bijvoorbeeld over positief jeugdbeleid.
   
 • Preventief jeugdbeleid | Nederlands Jeugdinstituut
  Op deze pagina van het NJI vind je allerlei informatie over preventief jeugdbeleid en hoe dit beleid bijdraagt aan het gezond, veilig en kansrijk opgroeien van kinderen en jongeren.
   
 • Zorg voor de Jeugd
 • Jeugd & Gezin
  Het actieprogramma Zorg voor de Jeugd is tot stand gekomen na de eerste evaluatie van de Jeugdwet en is in mei 2022 afgerond. De website van het programma geeft een goed beeld van de belangrijkste actiepunten die worden uitgevoerd om de jeugdhulp te verbeteren, bijvoorbeeld in deze video. Er wordt uitgelegd hoe het jeugdhulplandschap eruit ziet en hoe er in Nederland gewerkt wordt aan het versterken van het gewone leven van kinderen en gezinnen. Na de afronding van het programma is er een nieuwe website gelanceerd voor Jeugd & Gezin.