Samen opvoeden

Links

Aanvullende links

 • Jeugdwet | Nederlands Jeugdinstituut
  Op deze pagina van het NJI vind je het kennisdossier over de jeugdwet. Hierin vind je informatie over de jeugdhulp, transformatie en wetgeving, maar ook een interactief overzicht van het jeugdveld dat laat zien wie er allemaal bij een gezin betrokken kunnen zijn.
   
 • Richtlijn multiprobleemgezinnen | Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming
  Op deze pagina vind je een richtlijn voor hulp aan gezinnen die te kampen hebben met langdurige, meervoudige en ernstige problemen en die volgens de betrokken hulpverleners weerbarstig zijn voor hulp.
   
 • Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling
  IAG-platform Nederland is een netwerk van dertig jeugdhulpinstellingen en vijf hogescholen, die samenwerken aan de kwaliteit en uitvoering van IAG in Nederland en Vlaanderen. Op de website van de IAG kun je alle relevantie informatie vinden over de IAG.
   
 • MST
  Op deze website vind je informatie over de methodiek Multisysteem Therapie, een gezinsbehandeling voor jongeren tussen de tien en negentien jaar bij wie uithuisplaatsing of detentie dreigt.
   
 • Wraparound Care model | Movisie
  Op deze pagina van Movisie vind je meer informatie over het Wraparound Care-model. Dit model kan worden ingezet bij zowel complexe als minder complexe problematiek met als doel de client en het clientsysteem grip op het eigen leven terug te geven of te helpen behouden.
   
 • Gezinsproblemen aanpakken met een familiegroepsplan | Ministerie van VWS
  Op deze pagina van het Ministerie van VWS vind je meer informatie over een familiegroepsplan. Dit plan geeft familie en het sociale netwerk meer verantwoordelijkheid en meer controle.