Samen opvoeden

Links

Links uit het boek

Paragraaf 8.5.1

Aanvullende links

 • Jeugdreclassering | Jeugdzorg Nederland
  Op deze pagina van Jeugdzorg Nederland vind je informatie over jeugdreclassering in Nederland en relevante links.
   
 • De rechtspraak
  Op deze website van de rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges vind je informatie over de procedures bij rechtzaken en uitspraken en over de organisatie van de rechtspraak. Ook vind je er meer informatie over het adolescentenstrafrecht.
   
 • Jeugdcriminaliteit | politie.nl
  Op deze webiste van de politie vind je informatie over wat jeugdcriminaliteit is, wat de politie doet bij jeugdcriminaliteit en welke straffen ervoor gelden.
   
 • Onderwerpen | Wegwijzer Jeugd en Veiligheid
  Op deze pagina van het centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid vindt je praktische aanwijzingen, tips en advies voor een passende aanpak voor jeugdcriminaliteit; van onschuldige overlast van tieners tot aan jongeren die vernielen, stelen of overvallen plegen.
   
 • Halt
  Halt is een organisatie die zich al meer dan veertig jaar richt op het voorkomen en bestraffen van jeugdcriminaliteit. Halt heeft de wettelijke taak om strafbaar gedrag onder jongeren aan te pakken zonder dat die jongeren een strafblad krijgen. Zo krijgen ze een tweede kans. Zo’n 15.000 jongeren per jaar krijgen een Halt-interventie opgelegd.
   
 • Jeugdcriminaliteit | Openbaar Ministerie
  Op deze pagina van het Openbaar Ministerie vind je informatie over jeugdcriminaliteit, en interessante links naar websites met meer informatie over straffen en maatregelen.