Samen opvoeden

Links

Links uit het boek

Paragraaf 9.1

Paragraaf 9.2

Websites met verschillendem modules die je op weg helpen met diversiteit en cultuursensitief werken:

Paragraaf 9.4

Paragraaf 9.5

Paragraaf 9.7

Aanvullende links

  • Platform Integrale Specialistische Jeugdhulp | Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie
    Op deze pagina van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie vind je informatie over het Platform Integrale Specialistische Jeugdhulp. Met dit platform voor uitwisseling van kennis en inspiratie geven het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, het Nederlands Jeugdinstituut en het Landelijk Kenniscentrum LVB richting aan de verdere ontwikkeling van integrale specialistische jeugdhulp. Zo draagt het platform bij aan de beste mogelijke hulp voor kinderen en jongeren met psychische problemen, en hun gezinnen.
     
  • Wat werkt in integraal specialistisch werken? | Integraal werken in de wijk
    Op deze pagina van Integraal werken in de wijk vind je meer informatie over hoe je wijkgericht werken kunt versterken en verbeteren, en over wat werkt bij een integraal specialistische werkwijze in de wijk voor gezinnen met meervoudige en langdurige problematiek op meerdere levensgebieden.