Samen opvoeden

Links

Aanvullende links

 • Kinderopvang | Nederlands Jeugdinstituut
  Op deze pagina van het NJI vind je het kennisdossier over de kinderopvang, met betrouwbare informatie en praktische tips over onderwerpen waar professionals in dat veld mee te maken kunnen krijgen.
   
 • Brancheorganisatie Kinderopvang
  Op de website van de Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) kun je veel relevante informatie vinden over de kinderopvang, waaronder informatie over alle relevante wet,- en regelgeving, en informatie over politieke kwesties, zoals de Meldcode Kindermishandeling.
   
 • Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang
  De Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) is een jonge vereniging die in april 2016 is opgericht door een aantal kinderopvangorganisaties vanuit een gedeelde visie op kinderopvang. Op deze website zijn verschillende dossiers te vinden over bijvoorbeeld regels en wetgeving, en informatie over de kwaliteitseisen die gelden voor de kinderopvang.
   
 • Kinderopvang werkt!
  Kinderopvang werkt! is een samenwerking tussen werkgeversorganisaties Brancheorganisatie Kinderopvang en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, en werknemersorganisaties FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn. Op deze website zijn verschillende dossiers te vinden over bijvoorbeeld regels en wetgeving, en informatie over de kwaliteitseisen die gelden voor de kinderopvang.
   
 • Expertisecentrum Kinderopvang
  Het Expertisecentrum Kinderopvang ontwikkelt en onderhoudt de kennisbasis voor pedagogische professionals in de kinderopvang. Op deze website is de kennis verzameld die pedagogische professionals in dat veld minimaal nodig hebben om hun beroep goed en zelfstandig uit te kunnen oefenen.
   
 • Databank Effectieve jeugdinterventies | Nederlands Jeugdinstituut
  Op deze pagina van het NJI vind je informatie over verschillende programma’s voor hulp bij opgroeien en opvoeden. Je vind er ook het aanbod van verschillende VVE-programma’s, zoals Kaleidoscoop, Piramide en Uk & Puk.