Samen opvoeden

Links

Links uit het boek

Paragraaf 3.1.1

Websites met meer informatie over de ruimte voor burgerparticipatie in recente wetgeving:

Paragraaf 3.7

Aanvullende links

 • Wijkteams werken met jeugd
  Op deze website zijn kennis en hulpmiddelen van zeven kennisinstituten gebundeld voor professionals die werken in wijkteams. De website wordt regelmatig aangevuld met nieuwe tools en blijft daardoor continu in ontwikkeling.
   
 • Wetgeving en jeugdzorg | Nederlands Jeugdinstituut
  Op deze pagina vind je informatie over relevante wetten, zoals de Jeugdwet, Wet langdurige zorg en de Wet passend onderwijs. Zie ook de pagina over de participatiewet bij de links uit het boek hierboven.
   
 • Kenniscentrum Sport & Bewegen
  Dit is de website van Kenniscentrum Sport & Bewegen, dat als doel heeft kennis uit wetenschap, beleid en praktijk beschikbaar en toepasbaar te maken voor professionals. Ook adviseert en ondersteunt het centrum professionals bij complexe vraagstukken en het realiseren van hun eigen werkdoelen.