Spoko spoko

Hoofdstukken

Oefening 3: instrumentalisuitgangen voor adjectieven


Instrumentalisuitgangen voor adjectieven. Vul de juiste uitgang van de adjectieven in.

Klik op 'hint' om een letter te kopen.
Speciaal teken:

1.  Ona jest młod kobietą.
2.  On jest dobr informatykiem.
3.  Jadę szybk pociągiem.
4.  Ona jest mał dzieckiem.
5.  On jedzie star rowerem.
6.  Piszę brzydk długopisem.
7.  On jest młod turystą.
8.  Jadę japońsk autem.
9.  Jestem przystojn mężczyzną.
10.  Jestem zmęczon dziennikarzem.