Spoko spoko

Hoofdstukken

Oefening 7: werkwoorden type -ę, -isz/-ysz


Vul de juiste vorm van de werkwoorden (tussen haakjes) in.

Klik op 'hint' om een letter te kopen. De knop [?] toont het antwoord.
Speciale tekens:

1.  ona (robić)
2.  oni (tańczyć)
3.  ja (leżeć)
4.  on (myśleć)
5.  my (tańczyć)
6.  one (leżeć)
7.  wy (robić)
8.  ty (tańczyć)
9.  ja (myśleć)
10.  ona (leżeć)