Spoko spoko

Hoofdstukken

Oefening 4: adjectieven: instrumentalis en nominatief


Adjectieven: instrumentalis en nominatief. Vul de juiste uitgang van de adjectieven in.

Klik op 'hint' om een letter te kopen.
Speciaal teken:

1.  To jest smutn dziecko.
2.  On jest szczęśliw nauczycielem.
3.  Ona jedzie duż autem.
4.  To jest ciekaw książka.
5.  Jadę nowoczesn pociągiem.
6.  On jest spokojn lekarzem.
7.  To jest wesoł recepcjonista.
8.  Jadę brzydk rowerem.
9.  Jem duż łyżką.
10.  To jest drog dom.