Spoko spoko

Hoofdstukken

Oefening 5: instrumentalis en nominatief


Vul de juiste vorm van de instrumentalis of nominatief in.

Klik op 'hint' om een letter te kopen.
Speciaal teken:

1.  To jest pyszn ciastko.
2.  Ona jest smutną kobiet.
3.  On pisze jasn długopisem.
4.  To jest nowoczesn pociąg.
5.  On jest szczęśliw turystą.
6.  To jest dobr dentysta.
7.  On jest wesołym mężczyzn.
8.  To jest drog samochód.
9.  Jadę starym pociąg.
10.  On jest zmęczon piekarzem.