Spoko spoko

Hoofdstukken

Oefening 6: werkwoorden type -ę, -esz


Vul de juiste vorm van de werkwoorden (tussen haakjes) in.

Klik op 'hint' om een letter te kopen. De knop [?] toont het antwoord.
Speciale tekens:

1.  One nie (pracować) w szkole.
2.  Co (wy) dziś (gotować)?
3.  (Ja) (pisać) niebieskim długopisem.
4.  On (studiować) w Warszawie.
5.  Czym ona się (zajmować)?
6.  Czy (ty) (pracować) na pół etatu?
7.  Co oni (gotować)?
8.  Nasza córka (rysować) komputer.
9.  (My) teraz (pisać) test.
10.  Co oni (fotografować)?