Spoko spoko

Hoofdstukken

Oefening 9: adjectieven


Luister naar de tekst. Kies de juiste vorm van de adjectieven: -i, -ie of -im.


1.  szybk
2.  japońsk
3.  niebiesk
4.  drog
5.  szerok
6.  dług
7.  krótk
8.  brzydk
9.  tan
10.  wąsk