Spoko spoko

Hoofdstukken

Oefening 8: werkwoorden alle types


Vul de juiste vorm van de werkwoorden (tussen haakjes) in.

Klik op 'hint' om een letter te kopen. De knop [?] toont het antwoord.
Speciale tekens:

1.  (My) (mieszkać) w Warszawie.
2.  Czy (ty) (pisać) długopisem?
3.  Co on teraz (robić)?
4.  Oni (grać) w piłkę.
5.  Co ona (malować)?
6.  Gdzie (leżeć) twój długopis?
7.  (Ja) (znać) język angielski.
8.  Oni (pracować) na pół etatu.
9.  Czym ona się (zajmować)?
10.  Czy (ty) (umieć) gotować?