Samen opvoeden

Hoofdstuk 1

Het werkveld van de pedagoog

Hans Janssen

Websites

www.nji.nl
Nederlands Jeugdinstituut. Deze site biedt actuele informatie en zogenoemde kennisdossiers over tal van onderwerpen die met kinderen/jeugd en opvoeding te maken hebben, zoals opvoedingsondersteuning, kinderopvang, jeugdhulp en kindermishandeling. Ook bevat deze site een aantal databanken, waaronder een databank ‘effectieve jeugdinterventies’.

www.nvo.nl
De website van de Nederlandse Vereniging van Pedagogen en Onderwijskundigen.

www.movisie.nl
Deze site bevat actuele informatie en zogenoemde kennisdossiers over tal van onderwerpen die te maken hebben met het – brede – sociale domein, zoals maatschappelijke zorg, participatie en inclusie, buurtkracht en vrijwilligerswerk. Bijzondere aandacht gaat uit naar de onderwerpen huiselijk geweld, seksueel geweld en kindermishandeling. Ook bevat deze site een databank ‘effectieve sociale interventies’.

www.opvoeden.nl
Een website met informatie (voor ouders) over opvoeden en opgroeien, waarin de gehele ontwikkelingslijn van baby en peuter tot schoolkind, puber en jongvolwassene wordt gevolgd.

www.pedagogiek.org/interessante-websites
Deze site biedt links naar een aantal websites die voor pedagogen en pedagogiekstudenten interessant (kunnen) zijn, over een groot aantal onderwerpen zoals opleidingen pedagogiek, gezinspedagogiek, onderwijs- en klinische pedagogiek.

www.vng.nl/onderwerpenindex/decentralisaties-sociaal-domein
Deze site van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) biedt informatie over recente wets- en stelselwijzigingen zoals de Jeugdwet, de Wmo, de Participatiewet en de Wet passend onderwijs.

www.voordejeugd.nl/stelselwijziging/verantwoordelijkheid-gemeenten
Deze site is van de Rijksoverheid en bevat informatie over recente wets- en stelselwijzigingen, in het bijzonder de Jeugdwet (2015).

Audiovisueel materiaal

Van 0 tot 23
van0tot23.com

Serie van TV-Rijnmond en TV-West uit 2010-2011 waarin een aantal thema’s wordt uitgewerkt waarmee ouders en andere opvoeders geconfronteerd kunnen worden zoals seksuele opvoeding, echtscheiding, mijn kind online en omgaan met geld.

geoplaza.vu.nl/cdm/ref/collection/flm/id/140
Deze beeldbank bevat een voorlichtingsfilm uit de jaren tachtig van de vorige eeuw van de VU Amsterdam over de opleiding pedagogiek en het werk van pedagogen in verschillende settings: een orthopedagoge, een schoolbegeleider en een sociaalpedagogisch onderzoeker.

Aanvullende literatuur

Tijdschrift Pedagogiek
Het tijdschrift Pedagogiek verschijnt drie maal per jaar en publiceert wetenschappelijke verslagen van empirisch, theoretisch en historisch onderzoek op het gebied van opvoeding, onderwijs en vorming, alsook reviews van lopend of afgerond onderzoek. Uitgeverij: Koninklijke Van Gorcum.

Pedagogiek in Praktijk Magazine
Pedagogiek in Praktijk Magazine
 (PiP) is een e-magazine dat tweemaandelijks verschijnt. Het tijdschrift biedt praktijkgerichte informatie over opvoeding en onderwijs en vormt een platform voor (online) discussie over pedagogische vraagstukken.
www.pedagogiek.nu