Samen opvoeden

Hoofdstuk 7

De geest van de jeugd van tegenwoordig 

Heleen Driessen

Websites

www.kenniscentrum-kjp.nl
Op deze website wordt kennis gedeeld rondom de zorg in de kinder- en jeugdpsychiatrie en de jeugd-ggz.

www.mst-nederland.nl
Deze site bevat informatie voor jongeren, ouders, verwijzers en andere professionals over de multisysteemtherapie (MST).

Audiovisueel materiaal

Kinderen met Kopzorgen
http://m.ikonrtv.nl/documentaires/ikon_doc_kinderen_met_kopzorgen
Dat kinderen psychische problemen hebben, is bijna normaal geworden: in elke klas zitten wel meisjes en jongens met ADHD of een autismespectrumstoornis als PDD-NOS – zelfs de afkortingen raken ingeburgerd. Het is ook vanzelfsprekender geworden om voor dergelijke klachten hulp te zoeken. In deze documentaire laat Ingeborg Jansen het dagelijkse werk zien van een aantal behandelaars van de jeugdafdeling van de Riagg Rijnmond.

Levenslang met dwang
www.hebikietsgemist.nl/programma/6286/rtl-5/levenslang-met-dwang-.html
Documentaire waarin een aantal jonge mensen wordt gevolgd tijdens de behandeling van hun dwangstoornis.

De regels van Matthijs
http://dokument.ncrv.nl/pagina/regels-van-matthijs
Documentaire over het leven van een man met autisme.

De kinderen van de Hondsberg
dokument.ncrv.nl/pagina/kinderen-van-hondsberg
Reportage over kinderen met licht verstandelijke beperkingen en ernstige gedragsproblematiek in observatiecentrum De Hondsberg. De rapportage bevat zowel recente beelden als beelden ten tijde van hun opname in 1998.

Altijd jong
www.rtlxl.nl/#!/gemist/altijd-jong-259027
Behandeling van borderline bij jongeren en volwassenen

Still Face Experiment: Dr. Edward Tronick
www.youtube.com/watch?v=apzXGEbZht0
Een filmpje over de impact van een ‘afwezige’ moeder in contact met haar eenjarige kind.

Aanvullende literatuur

Literatuur

Cladder, H., Nijhoff-Huysse, M. & Mulder, G. (1998). Cognitieve gedragstherapie met kinderen en jeugdigen. Amsterdam: Pearson Assessment and Information.
Lange, A. (2009). Gedragsverandering in gezinnen: Cognitieve gedrags- en systeemtherapie. Groningen: Noordhoff Uitgevers.
Verhulst, F.C. (2008). Leerboek Kinder- en Jeugdpsychiatrie. Assen: Koninklijke Van Gorcum.

Tijdschriften

Kind en Adolescent Praktijk

Tijdschrift voor psychologen, orthopedagogen, psychiaters en andere professionals die werken met kinderen en adolescenten, met hun ouders, verzorgers of hun school. Het vakblad biedt informatie die direct aansluit bij de dagelijkse praktijk van diagnostiek, behandeling en begeleiding. Uitgave: Bohn Stafleu van Loghum bv (Houten).