Samen opvoeden

Hoofdstuk 5

It takes a village to raise a child 

Lisette van der Poel en Pauline Naber

Websites

www.cjg.nl
De site van Centrum voor Jeugd en Gezin waar ouders terechtkunnen met vragen over opvoeding.

www.eigen-kracht.nl
De site van de Eigen Kracht Centrale in Nederland.

www.herstelrechtinhetonderwijs.nl
Site met informatie over de toepassing van herstelgericht werken in het onderwijs (en daarbuiten).

www.kennisnetjeugd.nl
Deze site van het Nederlands Jeugdinstituut is bedoeld voor discussie en kennisuitwisseling. Onderwerp van het platform is op dit moment de transitie en transformatie van de zorg voor jeugd. Over andere onderwerpen in de jeugdsector komen op termijn ook platforms.

www.nisb.nl
De site van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen over de maatschappelijke waarden van sport en spel.

www.oktamsterdam.nl
De website van de Ouder- en Kindteams die in Amsterdamse wijken begeleiding geven aan ouders, kinderen en jongeren. Ook andere grote en kleine steden hebben zo’n site waar gezinnen, professionals en andere geïnteresseerden informatie en verwijzingen kunnen vinden. Bijvoorbeeld Rotterdam (www.rotterdam.nl/wijkteamsjeugdgezin), Tiel (www.tiel.nl/wonen_en_leven/jeugd/wijkteams_jeugd) of Haarlem (www.cjghaarlem.nl/professionals/sociaal-wijkteams). Gemeenten verschillen in de manier waarop ze hun wijkteams samenstellen.

www.opvoedadvies.nl
Een site met verwijzing naar artikelen en boeken over de ontwikkeling en opvoeding van kinderen van verschillende leeftijden.

www.scp.nl
Het Sociaal Cultureel Planbureau doet sociaalwetenschappelijk onderzoek naar allerlei sociale/maatschappelijke onderwerpen. Een van die onderwerpen is gezin, jeugd en opvoeding. Op de site zijn rapporten te vinden over o.a. de leefstijl en het welbevinden jongeren, opvoeding in migrantengezinnen, gezondheid van jongeren.

www.stichtingopvoeden.nl/over-opvoedinformatie
Een site die informatie geeft over opvoeden, opgroeien en gezondheid voor ouders en opvoeders.

Aanvullende literatuur

Tijdschriften

Sozio is een vakblad voor professionals in het sociale domein. Het verschijnt tweemaandelijks en biedt praktijkgerichte informatie over o.a. (begeleiding van) gezinnen, kinderen en jongeren. Het heeft ook een digitaal archief met honderden artikelen uit vaktijdschriften en boeken over tal van onderwerpen. Zie www.sozio.nl

Kind & Adolescent Praktijk verschijnt viermaal per jaar en is een vakblad voor psychologen, orthopedagogen, psychiaters en andere professionals die werken met kinderen en adolescenten, met hun ouders, verzorgers of hun school. Het blad biedt informatie die aansluit bij de dagelijkse praktijk van diagnostiek, behandeling en begeleiding van cliënten. Zie www.mijn.bsl.nl.